Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de FEDECOM VOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 21 februari 2014 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.
U kunt de voorwaarden hier downloaden en inzien.